• کانون آگهی و تبلیغاتی اروند نو آبادان

بسمه تعالی

نام مرکز : کانون آگهی و تبلیغاتی اروند نو آبادان

سال تاسیس : ١٣٩٣

هدف از تاسیس: انجام کلیه امور تبلیغاتی

نام مدیر کانون : امیر امیری

آدرس :امیری- خیابان شهید منتظری- ابتدای بازار روز پلاک ١٠٤

شماره تماس : ٠٦١٥٣٢٢٢٠٧٤-٠٩٣٨٩٤٠٤٥٩٦