• تاریخچه

سیر تاریخی ، اهداف، شرح وظایف و ساختارسازمانی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

سیر تاریخی تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(قبل از پیروزی انقلاب اسلامی)

وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، پس از انقلاب اسلامی از ادغام دو وزارتخانه فرهنگ و هنر و" اطلاعات وجهانگردی" تشکیل شده است

وزارت فرهنگ و هنر:

در ٢٤ آبان ماه ١٣٢٨ هجری شمسی، بنا به مصوبه شورای عالی نگارش و هنرهای زیبا، "اداره هنرهای زیبا" در وزارت فرهنگ تشکیل گردید.

در تاریخ دوم بهمن ماه ١٣٢٩، اداره هنرهای زیبا به اداره کل هنرهای زیبای کشور تغییر می‌یابد.

در سال ١٣٤٠، هنرهای زیبای کشور تحت نظر نخست وزیر قرار می‌گیرد.

در آذرماه ١٣٤٣، براساس مصوبه مجلسین، وزارت فرهنگ و هنر تشکیل می‌گردد.

وزارت اطلاعات و جهانگردی:

در سال ١١ تیرماه ١٣٣٢ هجری شمسی،" اداره کل انتشارات و تبلیغات " تشکیل گردید.

براساس مصوبه مجلس شرای ملی در ٢٧ اسنفند ماه ١٣٤٢، اداره کل مذکور به وزارت اطلاعات تغییر می‌یابد.

با ادغام سازمان جلب سیاحان در وزارت اطلاعات در تیرماه ١٣٥٣، وزارت "اطلاعات و جهانگردی " تشکیل می‌گردد

سیر تاریخی تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی(

١- در تاریخ ١٧/١٢/١٣٥٧، به موجب مصوبه شورای انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ادغام دو وزارتخانه "فرهنگ وهنر" و "وزارت علوم و آموزش عالی" تشکیل شد.

٢- در تاریخ ٧ خرداد ماه ١٣٥٨، وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی تغییر نام یافت.

 

٣- در سال ١٣٥٩، وزارت ارشاد ملی به وزارت ارشاد اسلامی تغییر نام یافت

٤- در سال ١٣٥٩، تعدادی از واحدها از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع و در وزارت ارشاد اسلامی ادغام گردید.

٥- در سال ١٣٦٠ نیز تعداد دیگری از واحدها از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع ودر وزارت ارشاد اسلامی ادغام گردید.

٦- در تاریخ ١٢ اسفند ماه ١٣٦٥، به موجب قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نام وزارت ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر یافت.

سازمانهای وابسته به این وزارتخانه عبارتند از:

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

سازمان اوقاف و امور خیریه

سازمان ایرانگردی و جهانگردی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

سازمان حج و زیارت

سازمان میراث فرهنگی(در سال ١٣٧٢ به این وزارتخانه وابسته شد).

اهداف:

ـ رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا.

ـ استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب.

ـ اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق و تتبع و ابتکار.

ـ رواج فرهنگ و هنر اسلامی.

ـ آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و اهداف انقلاب اسلامی.

ـ گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان.

ـ فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مسلمین.

وظایف اساسی:

ـ شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان با بهره گیری از وسایل و امکانات هنری و سمعی و بصری، کتب و نشریات و برگزاری گردهمایی های فرهنگی و سایر اقدامات لازم در داخل و خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای ذیربط.

ـ مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه های جهانی و کشف روشهای مورد عمل آنها، اتخاذ شیوه های مقابله با آن در صورت لزوم.

ـ گردآوری و طبقه بندی کلیه مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از قبیل: فیلم، کتاب، تصویر و سایر انتشارات مربوط به جمهوری اسلامی ایران و نشر موارد لازم.

ـ تمرکز و بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه ها و فعالیتهای دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به منظور انتشار آنها.

ـ اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به آنها و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج از کشور.

ـ انعقاد قرارداد در زمینه مبادلات فرهنگی، هنری، سینمایی، جهانگردی، خبری، مطبوعاتی و شرکت در جلسات سازمانهای منطقه ای و بین المللی در موارد مربوط به آنها با همکاری و هماهنگی وزارت امور‌ـ خارجه با رعایت قانون اساسی.

ـ ایجاد و توسعه و اداره کلیه امور نمایندگیهای فرهنگی ایران در خارج و تعیین نمایندگان فرهنگی و مطبوعاتی و نظارت کامل به اجرای وظایفی که به عهده آنان نهاده خواهد شد.

ـ انجام همکاری های فرهنگی و ارشادی با مرکز اسلامی و فرهنگی سایر کشورها به منظور اشاعه فرهنگ اسلامی.

ـ اداره امور حج و اوقاف و امور خیریه در چهارچوب قوانین حج و اوقاف و امور خیریه.

ـ گرد آوری خبرها، گزارشها، مقالات و عکسهای مربوط به ایران و کشورهای جهان و توزیع آن بین رسانه‏های گروهی کشور و همچنین پخش و انعکاس رویدادهای مختلف کشور و منطقه در زمینه پیشرفت و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی بین وسایل ارتباط جمعی کشورهای جهان.

ـ ایجاد و توسعه و بهره برداری از تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی از هر نوع که باشد و همچنین تأمین وسایل لازم برای مسافرتهای فردی و جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور اعم از زمینی، هوایی و دریایی و تأمین خدمات جهانگردی و اقدامات لازم برای ارائه پیشرفتهای مملکتی و شناساندن تحولات فرهنگی و تمدن و جاذبه های جهانگردی ایران.

ـ تقویت روح تحقیق و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های فرهنگی و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت ویسندگان، شعرا، ادبا و هنرمندان و همچنین معرفی و بزرگداشت علما، عرفا و شخصیتهای فرهنگی جهان اسلام و تولید و نشر آثار مربوط به آنان و پرورش استعدادها و ذوق فرهنگی و هنری افراد.

ـ تعیین ضوابط اعطای جوایز در زمینه های فرهنگی و هنری در چهارچوب آیین نامه های مربوطه.

ـ ایجاد و توسعه و تجهیز و اداره کتابخانه های عمومی و تأسیسات فرهنگی هنری و سینمایی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور

ـ صدور اجازه تأسیس و انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای تیلیغاتی، چاپخانه ها و مؤسسات تکثیر و مؤسسات وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر کیفیت محتوای آگهی ها و کارهای چاپی طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه.

ـ صدور اجازه تأسیس، توسعه یا انحلال مؤسسات آزاد آموزشهای هنری و فرهنگی و سینمایی و نیز انجمن‏های فرهنگی و هنری و تصویب آیین نامه های مربوط به آنها و نظارت بر اجرای آنها طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه.

ـ برنامه ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تأسیسات جهانگردی از طریق سرمایه گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آنها و یا با سایر سازمانهای دولتی و شهرداری ها و صدور اجازه و نیز نظارت در تأسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و سیاحتی و زیارتی و درجه بندی و نرخ گذاری این تأسیسات با همکاری سازمانهای ذیربط.

ـ نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای مذهبی و دینی شناخته شده در قانون اساسی.

ـ صدور اجازه ورود و خروج وسایل سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک که موارد مشکوک از غیر مشکوک طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ـ تهیه و تدوین آیین نامه ها و ضوابط ناظر بر تشکیل جشنواره ها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری و مسابقات سینمایی و ادبی در داخل و خارج کشور.

ـ صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز یا مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و کتابفروشان در چهارچوب ضوابط مربوطه.

ـ هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات فیلم سازی، سناریونویسی، سینماها و کانونها و مراکز نمایش فیلم، عکاس خانه ها و تولیدکنندگان نوار سمعی و بصری و صدور اجازه تأسیس و یا انحلال این گونه واحدها نظارت بر آنها در چهارچوب شرایط و مقررات مربوطه.

ـ نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، هنری، تبلیغاتی خارجیهای مقیم ایران با همکاری دستگاههای ذیربط.

ـ تحقیق درباره اثرات وسایل ارتباط جمعی و سنجش میزان تأثیر برنامه ها و فعالیتهای گفتاری، تصویری، مطبوعاتی، خبری و متون چاپ شده در افکار عمومی با همکاری دستگاههای ذیربط.

ـ انجام مطالعات و تحقیقات لازم پیرامون مسایل و مبانی فرهنگ عمومی، هنر، سینما و تأتر و دیگر زمینه های فرهنگی و هنری مربوطه به منظور استفاده از نتایج حاصل در برنامه ریزیهای فرهنگی و هنری و دیگر امور مربوط به آنها و در نهایت بهبود کیفی و کمی امور محول شده.

ـ برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه‌ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی و ارائه آن به هیأت وزیران.

ـ ایجاد زمینه های گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اشاعه زبان فارسی در کشورهای مختلف با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.

ـ تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی، هنری و سینمایی کشور و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل ٧٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ـ تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی لازم به منظور آموزش افراد مجرب در رشته های مختلف فرهنگ و هنر، ارشاد و جهانگردی و امور مربوط دیگر بر حسب مورد و با همکاری دستگاههای ذیربط.

تشکیل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند

همایون قنواتی مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به عنوان اولین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند منصوب و معرفی شد.

مدیرکل منطقه آزاد اروند عصر روز دوشنبه مورخ 26 مهرماه 1395 با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از مدیران استانی و شهرستان های آبادان و خرمشهر معرفی شد.

همایون قنواتی با حکم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند منصوب شده بود.

معاون حقوقی، امور مجلس و امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین معرفی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند گفت:بر اساس قوانین مناطق آزاد، دستگاه های اجرایی می توانند اختیارات خود را به مدیران مناطق آزاد تفویض کنند.

حسین نوش آبادی اظهار داشت:با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و منابع مالی و استفاده از تمامی امکانات، می توان گام های موثری در راستای رشد و توسعه فرهنگ محدوده منطقه آزاد اروند برداشت.

معاون حقوقی، امور مجلس و امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در مناطق آزاد اروند مانند قشم و ارس این اختیارات، تفویض شده و منطقه آزاد اروند سومین منطقه ای است که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور اختیارات استان ها به مدیرکل منطقه تفویض شده است.

وی تصریح کرد:با این گام، سطح مدیریت ارتقاء یافته و ادارات منطقه به اداره کل تبدیل می شود و با اختیاراتی که مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند دارد می تواند امکانات بیشتری در اختیار اهالی فرهنگ قرار گیرد.

نوش آبادی گفت:این اتفاق را می توان به فال نیک گرفت و مردم محدوده منطقه آزاد اروند با امکانی که در حوزه فرهنگ و هنر در اختیار آنان قرار می گیرد، می توانند در جهت رشد و توسعه فعالیت های فرهنگی حرکت کنند.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این آیین گفت:امیدواریم این رویداد، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و هم افزایی در این منطقه را در پی داشته باشد.

اسماعیل زمانی اظهار داشت:در ساختار جدید ، واحد خبرنگاران و روزنامه نگاران به عنوان یک صنف خبری زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد با مشخصات و ضوابط معین تصویب شده و حقوق خبرنگاران و اهالی رسانه نیز از این طریق پیگیری می شود.

وی، بیمه خبرنگاران را اصل ضروری برای برطرف شدن دغدغه های ذهنی این قشر توصیف کرد و گفت:سازمان منطقه آزاد اروند بیمه تکمیلی خبرنگاران شهرهای آبادان و خرمشهر را طبق ضوابط برعهده می گیرد.

در این آیین حکم تفویض اختیارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در منطقه آزاد اروند به اسماعیل زمانی مدیر عامل این سازمان اعطا شد.

 همایون قنواتی پیش از این، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان بود.

دفتر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند در آبادان - بریم - سازمان منطقه آزاد اروند واقع شده است.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند دارای دو اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان های آبادان و خرمشهر می باشد .

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبادان واقع شده است در : آبادان -ابتدای خیابان دبستان . شماره تماس 06153222296-06153222297 و شماره فکس :06153222295

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرمشهر واقع شده است در خرمشهر -بلوار آیت الله خامنه ای (40 متری ) سایت اداری . شماره تماس و فکس :06153521655

پایان پیام.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97